12-06-09

Een schaduw.

Een vrouw is als een schaduw:

ga ernaar toe en ze verwijdert zich van je, ga ervan weg en ze komt naar je toe.