10-09-11

Een belangrijke moeder.

 

11/05/2011, ik kijk eens naar de babyfluisteraar. Of je er nu in gelooft of niet doet er niet toe vind ik, ik kijk vooral voor de (psychologische) opmerkingen die derek ovilgie geeft, omdat die veelal wel degelijk een invloed blijken te hebben op het gedrag van het kind. 

In die aflevering bleek dat de moeder zichzelf belangrijker vond dan haar kind. Bovendien had ze het moeilijk met kritiek die indruist tegen haar gedachtengang. En alhoewel moeders heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind, is het ook heel belangrijk dat de moeder zich op de juiste manier naar het kind toe gedraagt. Maar moeders die zichzelf belangrijk vinden (ze zijn immers toch de moeder!?), overschrijden wel eens de grens van het egoïsme waardoor ze het kind beginnen op te dringen wat zijzelf belangrijk vinden, zonder rekening te houden met wat het kind wil en zelfs met hun (mannelijke) partner erover denkt, zoals in deze aflevering ook het geval was. 

Dat dit een ongezonde situatie is, voor zowel het kind als de relatie is logisch gezien wel duidelijk, maar als dit niet doordringt bij de moeder wordt deze ongezonde situatie wel eens doorgedreven met tenslotte alle gevolgen vandien. Het kind ‘voelt’ immers dat het niet goed gaat tussen de ouders, een situatie dat het kind liever niet heeft, waardoor het dan ook onhandelbaar wordt om dat duidelijk te maken. De belangrijke moeder begrijpt dan niet waarom haar partner het zich niet meer aantrekt, plots wil scheiden, of waarom haar kind zo onhandelbaar geworden is... .