26-03-10

Oerkrachten.

Gisteren (25/03/2010) heb ik in het nieuws gehoord dat een jongeman van 21 jaar te maastricht opgepakt werd omwille van serieverkrachting. Het bleek dat hij brutaler en brutaler te werk ging. Als er twee oerkrachten in ons zitten die onze geest kunnen overheersen dan zijn het wel sex en macht. De vraag is natuurlijk of die krachten de geest overheersen, of dat men de geest laat overheersen door die krachten. In het ene geval kan men spreken van oncontroleerbare drang, in de andere van een eerder bewuste drang.

 

En welke kracht komt het eerst naar boven? De drang naar sex, of de drang naar macht, naar het overheersen van de ander en dat men ermee kan doen wat men wil ook al sputtert die persoon tegen? Als je er dieper op ingaat zou je beginnen denken dat sex en macht als broer en zus zijn. Hoe vaak gebeurt het immers niet dat sex misbruikt wordt om iemand te beïnvloeden? Een taktiek dat vrouwen wel eerder op man/partner zullen toepassen dan mannen, want mannen zijn toegeeflijker aan hun sexuele oerinstincten dan vrouwen en die weten dit maar al te goed. Maar op die manier probeert de vrouw dan wel eigenlijk een vorm van macht/controle te krijgen over de man. Het gaat de vrouw dus in dit geval niet om de sex, maar om de macht. Bij de (primitieve) man is het eerder omgekeerd. Die zal juist zijn macht (dit hoeft niet fysiek te zijn, dit kan ook financieel of moreel zijn) proberen te gebruiken om dan uiteindelijk sex te kunnen bekomen. Alhoewel de man dus macht nastreeft, blijkt zijn oerwens uiteindelijk wel sex te zijn. Als je het zo bekijkt, kunnen we er zelfs nog dieper op ingaan, en beweren dat sex en macht niet als broer en zus zijn, maar als man en vrouw. Of nog beter gezegd: het mannelijke en het vrouwelijke, want sommige vrouwen hebben eerden een mannelijk innerlijk en sommige mannen een overwegend vrouwelijk innerlijk. Men kan dus niet meer concreet stellen dat alle mannen of vrouwen op dezelfde manier te werk gaan, maar wel dat een persoon (man of vrouw) reageert en beïnvloedbaar is, afhankelijk van de aanwezige mannelijkheid of vrouwelijkheid qua innerlijk in zijn/haar lichaam.

 

Wat ook nog opvallend is in dergelijke analyse, is dat man en vrouw meer naar boven komen als een spiegelbeeld van elkaar: de vrouw gebruikt wat de man wil (sex), en de man wat de vrouw wil (macht) om uiteindelijk die andere oerkracht te bekomen. Wil dit dan zeggen dat mensen die zo handelen, dus misbruik maken via sex of macht om hun wensen gedaan te krijgen, eigenlijk niet tevreden zijn met wie ze zijn? Dat een vrouw onbewust dus liever een man zou zijn, en een man een vrouw? Of wil men enkel nog dat wat men niet heeft, en draait het dus uiteindelijk enkel om macht en het overheersen van de ander?

 

Dit zou inhouden dat het leven dus, volgens bovenstaande denkwijze, voornamelijk een vrouwelijk iets is. Misschien moeten we dan ook niet meer spreken van een God, maar van een Godin. Misschien zelfs, is dit handelen van de man en vrouw zoals we het hedendaags doen, een gemis van vroeger, diezelfde oerkrachten die ons willen terugbrengen naar een ‘bron’, de oerbron, waar de vrouwen de baas waren op de wereld en de mannen in dienst stonden van de vrouw en als voornaamste compensatie sex kregen of waarin de mannen zich moesten bewijzen als beste mannetje om sex te mogen geven. Kan misschien een belachelijke denkwijze lijken, nochtans bestaan er volgens bepaalde boeken reeds bewijzen dat er vroeger veel matriarchale samenlevingen waren (waarin de vrouw dus de baas was). Die van de amazones zal wel de bekendste zijn.

 

Of ik vind dat we zouden moeten terugkeren naar die oerbron? Nee, tuurlijk niet! Een samenleving die gebaseerd is op overheersing en dominantie lijkt me geen eerlijke wereld. Misschien wel voor degene die macht heeft, maar niet voor degene die het moet ondergaan. Eénieder die al eens machteloos geweest is, weet dat ook. Evenmin is de wereld zoals we er nu in leven ideaal. Die is nog steeds te mannelijk bazig volgens mij. We zouden meer moeten streven naar een wereld in evenwicht: waar de mannen hun zin krijgen en de vrouwen hun zin maw dat de vrouwen aan de mannen kunnen vragen wat ze willen en dat de man dit met plezier doet, en als een man met een vrouw sex wil dat ze daar geen problemen rond maakt en niet eerst de man helemaal genetisch screent.

Als ik dit toepas bij mijn vriendin lijkt dit wel te werken: quasi al wat ze vraagt doe ik voor haar, ik probeer haar het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Uiteraard zonder mezelf te ‘verlagen’ tot een gebruiksding maw af en toe zeg ik wel eens “nee” of “later”, en als leuke respons krijg ik sex van haar, veel sex eigenlijk. Klagen of weigeren doet ze nooit of zelden.

 

Dit is natuurlijk wel een evenwicht op basis van die oerinstincten, dus het zou vandaag de dag in de huidige wereld niet voor alle koppels werken. Want met de tienduizenden jaren hebben zich immers twee dingen verder ontwikkeld die niet zo primitief meer zijn: het denken en de emoties/gevoelens. En als het daar ook al niet meer goed zit, eventueel tgv negatieve ervaringen in het verleden, dan wordt het wel heel wat moeilijker.