30-01-12

Kinderlijk egoïsme (in een relatie).

[ Vooraf: eigenlijk is dit mijn onrechtstreekse reaktie op het bericht van Justm3 over kinderen en een nieuwe partner (zie: kinderen en een nieuwe partner) ]

 

 

Een kind is door zijn ouders op de wereld gebracht.  Volgens het kind hebben de ouders voor het kind gekozen en niet het kind voor de ouders, dus logischerwijze verwachten kinderen daardoor (onbewust), om niet te zeggen eisen, dat die ouders dan ook de nodige aandacht aan hen zullen besteden en dus ook de nodige verantwoordelijkheden zullen aanleren en vooral de nodige liefde zullen geven.

 

Als kinderen het gevoel hebben dat ze niet krijgen waar ze recht op hebben, of dit nu terecht is of niet, dan kunnen ze wel eens lastig zijn, zeker nà of tijdens een scheiding, of zelfs als er totaal geen scheiding is, dan nog kunnen ze soms het bloed onder je nagels vandaan halen. En in nieuw samengestelde gezinnen steken ze zelfs graag nog een tandje bij om in de aandacht van de gescheiden ouders te komen en de nieuwe stiefouder te negeren of uit te stoten.

 

[Ook al staan de kinderen er niet bij stil dat de aandacht die ze eisen van hun vader misschien wel misplaatste aandacht is, want het is niet altijd zeker of het wel hun echte vader is. Misschien daarom dat gescheiden kinderen vaker voor de moeder kiezen, waar de échtheid veel zekerder is?]

 

Je kunt het hen niet kwalijk nemen want als er iets is waar een kind naar verlangt, dan is het liefde. En krijgt het die liefde niet, dan ontstaat er angst, innerlijke angst bij het kind dat het niet of nooit (meer) graag gezien zal worden.

Intussen kweekt er zich bij het kind ook een minderwaardigheidscomplex, zonder dat het dit zelf weet, zich afvragende wat het verkeerd gedaan heeft om geen liefde of aandacht te krijgen van de eigen ouders. Denkende bij zichzelf: ze hebben toch voor mij gekozen? Waarom doen ze me dit aan?!

 

En vermits iedere mens een eigen manier van voelen, denken en handelen heeft zal het kind dit minderwaardigheidscomplex op een eigen manier ‘vertalen’ naar menselijke, maar veelal onduidelijke, lichaamstaal, een gewoonte die het kind een hele leven zal meedragen, want vermits het drie à vier jaar duurt eer een kind zijn wensen deftig kan uitdrukken heeft het zich voornamelijk via lichamelijk gedrag leren uiten. Een lichaamstaal die op het eerste zicht verstaanbaar lijkt en zichtbaar is, maar ook een taal die uiteindelijk het kind, al opgroeiende, zelf niet meer begrijpt en waar het dus ook veelal zelf niet meer kan op ingrijpen. Handelingen die bij sommigen leiden tot anorexia, zwaarlijvigheid, geweld, introvertheid, dronkenschap of andere verslavingen, … en noem zo maar op.

 

Het kind bekijkt immers alles vanuit eigen ogen, en ziet enkel de wereld zoals het is vanuit zijn/haar ogen. Al de rest telt niet. Een kind is reeds van bij de geboorte egoïstisch ingesteld, gewoon omdat het maar één leefwereld kent totdat het geboren is, en dat is zijn/haar wereld! En misschien te weinig ouders die eraan denken om het kind duidelijk te maken dat het in een maatschappij zal terechtkomen waarbij men moet rekening houden met elkaar. Dat men in een wereld zal terechtkomen waar men niet alles voor zichzelf zal hebben, maar dat men gevoelens en materiaal zal moeten delen.

 

Dat ouders dit 'vergeten' door te geven aan hun kinderen is logisch, want éénmaal volwassen zet de volwassene dit kinderlijke gedrag leutig verder, zij het meer gemaskeerd, en blijft die “zogenaamde” volwassene zich veelal verder egoïstisch kinderachtig gedragen omdat die nog steeds bang is om geen (voldoende) liefde te kunnen krijgen. Daarom ook dat ouders voornamelijk willen dat ‘hun’ kind het goed stelt, en dat de andere kinderen van minder belang zijn, omdat ze hun eigen kind hetzelfde lot willen besparen. Niet beseffende dat ze zo meewerken aan een viscieuze cirkel. Dit kinderlijk gedrag bij de volwassene wordt zelfs veelal uitgewerkt op de partner en de meest nabije personen zoals de kinderen (via pesten, geweld, dronkenschap, vreemdgaan, e.a. ). Men gaat zelfs veelal op zoek naar een partner die als surrogaat moet dienen om de tekorten op te vullen die ze als kind dienden te missen. Anders gezegd: zonder het te weten hebben veel mensen een partner gekozen die eigenlijk de gemiste vaderliefde of moederliefde moet opvullen. Ze zijn dus niet getrouwd met hun partner omwille van wie die persoon is, maar met hun (verloren) “vader of moeder”, wat leidt tot misplaatste liefde en uiteindelijk tot een verkeerde relatie die wel verkeerd moet uitdraaien.

 

Waarschijnlijk ook tengevolge van dit kinderlijk egoïsme dat veel mensen hun partner niet willen verliezen aan een ander en elkaar ‘dwingen’ tot monogamie, omdat het anders een bevestiging lijkt alsof ze nog altijd niet waard zijn van liefde te krijgen. Want liefde die moet gedeeld worden is maar een deel van het geheel! Ook al is er voldoende liefde aanwezig… .

 

 

Maatschappelijk lijkt me dus duidelijk dat het beter is om het kind aan te leren dat het niet alleen recht heeft om liefde te vragen, maar ook de plicht heeft liefde te geven, reeds van het kind zijn af. Zowel aan andere kinderen rondom zich, zodat ze elkaar minder pesten, als aan de (stief)ouders. Op die manier zouden we doorgroeien tot volwassen die dan ook de gewoonte hebben om liefde te geven, zowel naar eigen kinderen, naar andere kinderen en naar elkaar toe. En als iedereen liefde geeft, dan wil dit ook zeggen dat uiteindelijk iedereen liefde krijgt van de ‘gevers’, waardoor we uiteindelijk in een maatschappij kunnen leven die minder egoïstisch ingesteld is en veel meer gericht op die échte liefde.

 

 

kindvadermoeder.jpg

 

22-11-11

Kinderen en slechte ouders.

Vorige week verscheen in het nieuws en de kranten dat de kinderen nogal eens het slachtoffer zijn van de (vecht)scheidende ouders. Die kleine wezentjes die (zogezegd) met veel liefde, en soms met veel pijn, op de wereld gezet geweest zijn blijken veelal voor (één van) de ouders de ideale schaakstukken te zijn om een spel te spelen waarbij uiteindelijk de kinderen altijd schaakmat eindigen, dit zonder dat ze zelfs maar de keuze hebben om al dan niet mee te spelen.

Het doet bij me doordringen hoe weinig besef de mensen hebben indien ze een ‘kleintje’ op de wereld brengen. De man wil meestal enkel zijn bloedlijn verder geproduceerd zien, en bij de vrouw zijn het eerder haar natuurlijke hormonen die de drang verhogen om een kindje te ‘maken’. Geen van beiden staan echt stil bij de verantwoordelijkheden dat die kinderen meebrengen: het opvoeden, de tijd, de kosten, de verdraagzaamheid van hun lawaai en vooral de liefde en aandacht die het kind vraagt. Een kind vraagt liefde! Heel veel liefde zelfs. En als het kind dat niet krijgt zal het er wel om schreeuwen, tot het groot genoeg geworden is, en de meeste ouders hun kind reeds hebben kunnen conditioneren dat ‘hun’ kind, dat ze zo graag zien, eigenlijk een speelbal is geworden van de eisen en wensen van de ouders, zonder dat ze er stil bij staan dat hun kind dat ze zo graag zien ook eisen en wensen heeft.

En het kind aanvaardt het, omdat het niets anders kan. En als het kind ‘gebruikt’ wordt door de ouders, al dan niet bij een scheiding, dan nog zal het kind dat aanvaarden, terwijl het zich, indien het eens alleen is, zich zal verbergen in een donker hoekje….om te huilen….wenende en wetende dat hij liever betere ouders had 'gekregen'.

zwangerschap.jpg

10-09-11

Een belangrijke moeder.

 

11/05/2011, ik kijk eens naar de babyfluisteraar. Of je er nu in gelooft of niet doet er niet toe vind ik, ik kijk vooral voor de (psychologische) opmerkingen die derek ovilgie geeft, omdat die veelal wel degelijk een invloed blijken te hebben op het gedrag van het kind. 

In die aflevering bleek dat de moeder zichzelf belangrijker vond dan haar kind. Bovendien had ze het moeilijk met kritiek die indruist tegen haar gedachtengang. En alhoewel moeders heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind, is het ook heel belangrijk dat de moeder zich op de juiste manier naar het kind toe gedraagt. Maar moeders die zichzelf belangrijk vinden (ze zijn immers toch de moeder!?), overschrijden wel eens de grens van het egoïsme waardoor ze het kind beginnen op te dringen wat zijzelf belangrijk vinden, zonder rekening te houden met wat het kind wil en zelfs met hun (mannelijke) partner erover denkt, zoals in deze aflevering ook het geval was. 

Dat dit een ongezonde situatie is, voor zowel het kind als de relatie is logisch gezien wel duidelijk, maar als dit niet doordringt bij de moeder wordt deze ongezonde situatie wel eens doorgedreven met tenslotte alle gevolgen vandien. Het kind ‘voelt’ immers dat het niet goed gaat tussen de ouders, een situatie dat het kind liever niet heeft, waardoor het dan ook onhandelbaar wordt om dat duidelijk te maken. De belangrijke moeder begrijpt dan niet waarom haar partner het zich niet meer aantrekt, plots wil scheiden, of waarom haar kind zo onhandelbaar geworden is... .