16-03-12

Huiselijk geweld

 

Onlangs heb ik op DVD een aflevering gezien van dexter (heel goede reeks trouwens) waarin er een huiselijke ruzie plaatsvond. Het deed me denken aan mijn eigen jeugdjaren, waarin er toch minstens om de twee dagen geroep en getier was tussen mijn ouders, en soms escaleerde tot een éénzijdig gerichte vechtpartij van man tot vrouw, in mijn geval dus van vader tot moeder. Hoewel ik het uiteraard niet goedkeur(de), kon ik mijn vader niet altijd ongelijk geven, want mijn moeder kon dankzij haar drankmisbruik iemand het bloed onder de nagels halen.

Het was bovendien niet alleen het drankmisbruik die kwaad bloed zette bij mijn vader maar voornamelijk de negatieve gevolgen ervan via het destructief gedrag dat het bij mijn moeder teweegbracht met zijn invloeden voor het hele gezin. Maar dat zal ik misschien een andere keer uitschrijven.

 

 

Wat ik me echter nog het meeste herinner is de angst…de angst die ik voelde, iedere keer dat mijn vader thuiskwam. Was hij goed gehumeurd of slecht gehumeurd? Dat was de enige vraag die door mijn hoofd speelde. En toen de woonkamerdeur openging lette ik vooral op de spanning of ontspanning van zijn aangezicht. Al snel kon ik dan zien of het een gezellige avond zou zijn (want die waren er ook) of niet. Voor mij was het als kind dus belangrijker dat hij goed gehumeurd was, dan dat hij thuiskwam….ergens erg als je zo je eigen vader emotioneel onevenwichtig moet verwelkomen thuis vind ik. Zo zie je maar dat een vader voor een kind ook belangrijker is dan men soms denkt. Alhoewel de moeder het kind veelal als haar ‘eigendom’ ziet, en omdat ze het kind negen maanden gedragen heeft, als enige denkt te weten wat goed voor het kind is, heeft een kind toch dat beschermende gevoel van de vader nodig om zelfvertrouwen te kweken. Of dat het kind jongen of meisje is doet er volgens mij niet toe. Misschien daarom dat veel mensen met een tekort aan zelfvertrouwen zitten, want er zijn misschien teveel mannen/vaders die er niet écht zijn voor hun kinderen, fysiek wel, maar moreel niet. En die kinderen voelen dat!

 

 

In ieder geval ben ik me pas later ervan bewust geworden wat een doorslag dergelijke feiten kunnen hebben op wie je bent of wordt. Het is immers mijn persoonlijke overtuiging dat volwassenen voornamelijk gevormd worden door de (traumatische) psychologie van de jeugdervaringen. Eén van die kenmerken heb ik ontdekt door een (ex)vriendin. Iedere keer als ze me zag was ze zo tevreden dat ze met redelijk veel geweld op mijn dijen sloeg toen we naast elkaar in de auto zaten. Alhoewel ik haar vreugde best kon begrijpen (hoe kan het ook anders Lachen? ) riep het bij mij een gevoel van verdriet op. Ja, ik had in die periode soms echt de neiging om te huilen en moest op mijn tanden bijten om dat niet te doen. Het was natuurlijk iets dat mijn humeur beïnvloedde en bijgevolg ook onze relatie. Ik wist lang niet vanwaar dat verdriet kwam bij dergelijke situatie tot ik ontdekte dat die slaande actie me ‘vanbinnen’ deed herinneren aan mijn eigen jeugd: de vechtpartijen tussen mijn vader en mijn moeder! Blijkbaar had ik dat nog niet innerlijk verwerkt. Een ander gevolg van dat slaande verleden was dat ik erg moeilijk discussies tussen andere mensen kon verdragen, meestal ging ik dan gewoon weg, of verviel ik in een heel erge stilte. Of mensen die te luid praatten konden mij ook afschrikken, ook al was er geen ruzie mee gemoeid. Eigenlijk ongelooflijk hoe diep die dingen kunnen zitten, niet alleen bij mij, maar bij veel mensen, veelal onbewust. Dankzij die ingeving heb ik daar nu wel geen problemen meer mee, en gelukkig maar!

 

 

Natuurlijk ben ik wel een persoon die aan zelfreflectie doe, waarmee ik bedoel, indien ik negatief gedrag of gevoelens bij mezelf ervaar, dat ik zoek vanwaar dit negatief gedrag afkomstig is. Ik zoek de oorzaak van het ‘gekwetst zijn’ dus eerst bij mezelf vooraleer het te katapulteren in mijn omgeving. Veel mensen doen dit juist niet, waardoor ze heel spontaan en dus primitief reageren via o.a. woedeuitbarstingen en  die uitbarstingen dan botvieren op de partner of het gezin. Nochtans is de oorzaak veelal verder te zoeken, namelijk in de jeugd. De opmerking van de eigen partner was enkel de ‘trigger’ om die verborgen woede naar boven te halen. Trieste neveneffect is echter dat, indien de geweldenaar dit niet inziet, hij door zijn gedrag hetzelfde ‘fenomeen’ doorgeeft aan zijn eigen kinderen, waardoor de kans dan bestaat dat ze zelf ook gewelddadig zullen reageren in het gezin.

dexter_2.jpg

12-03-12

Als vreemdgaan “doodgaan” wordt.

 

 

Iedereen zal nu wel zo een beetje op de hoogte zijn over de waregemse tuinman die vorige week zijn vrouw een bijlachtig voorwerp in het hoofd geplant (daarvoor was hij tenslotte tuinman) heeft omdat ze een affaire had met een collega op het werk.

 

 

Op het werk doet men nu éénmaal ‘zaken’, en aangezien de franse term voor zaken ‘affaire(s)’ is, leidt dit wel eens vaker tot verwarring op het werk onder collega’s onderling, waardoor men dan maar zaken en affaires met elkaar vermengt tot één geheel. Kwestie van stress te vermijden.

 

 

Die vermenging kan leiden tot heel veel plezier in den beginne, soms heel mooie liefdes ook, maar spijtig genoeg ook vaak tot tragedies. Dat deze vreemdgang eentje was van de laatste soort is maar al te duidelijk. Het zal maar weinig mensen gelukkig maken. Op het internet kan je verschillende reakties terugvinden van “ Ze heeft het verdient!” tot “Een mens doden doe je niet!” . Alhoewel ik geen voorstander ben van het vreemdgaan, zoals zovelen (die het intussen misschien wel zelf doen), moet ik me toch aansluiten bij “Een mens doden doe je niet!”. Ik stel er me voornamelijk de vraag bij in welke mate die tuinman zijn vrouw graag gezien moet hebben, dat hij haar ervoor de kop heeft moeten inslaan. Als je iemand echt graag ziet wil je logisch gezien het beste voor die persoon, ook al is dit met een ander. Mooie denkwijze natuurlijk, en slechts weinigen gegeven om ook zo te handelen. Misschien toont dit aan dat liefde en begrip onder de mensen nog ver te zoeken is, tenzij eigenliefde en begrip voor zichzelf natuurlijk.

 

 

Zelf denk ik dat die kerel in eerste instantie getroffen was in zijn persoonlijke trots. Logisch ook: het was immers reeds de tweede keer dat zijn (voormalige) vrouw met diezelfde kerel een relatie begonnen was. Het lijkt me dus niet onmogelijk dat de tuinman nà de ontdekking van de eerste keer, en wetende dat diezelfde man zich ook op haar werk bevindt, regelmatig met de angstige gedachte zat dat er zich een herhaling zou voordoen, wat bij deze dan ook gebeurd is. En het kan best die opstapeling van ‘angstgevoelens’ zijn die tot zijn gewelddadige woede geleid heeft, waarbij de ontdekking de katalysator was om die woede te doen ontvlammen. Er zal zeker geen derde keer volgen moet de tuinman gedacht hebben, waarna hij haar probeerde in twee te delen zodat hij en haar minnaar elk de helft van haar zouden kunnen hebben.

 

 

Ik vermoed dat minnares en minnaar elkaar echt graag zagen, om de éénvoudige reden dat de minnaar een half kunstbeen heeft, wat slechts weinig vrouwen dus als ideale man zullen zien, en omdat een affaire herstarten ergens wel inhoudt dat men wel degelijk een relatie met elkaar wil. Tenzij natuurlijk zijn tekort aan ‘been’, gecompenseerd werd door een groter exemplaar tussen zijn benen en haar een zodanige sexuele voldoening gaf dat ze er niet kon afblijven.

 

 

Hoe het ook zij, toch vind ik dat het slachtoffer (de minnares dus) en de minnaar niet vrijuit gaan. Beiden waren getrouwd, beiden hadden/hebben twee jonge kinderen. Ik acht het niet onmogelijk dat ze onderling alles al besproken hadden en dat ze het goed vonden zoals het was. Geen financiële problemen door te scheiden, de kinderen gelukkig, en toch kunnen genieten van de liefde…..enige ‘slachtoffers’ die niet in de besprekingen betrokken werden waren de overeenkomstige partners, maar “wat niet weet, niet deert” moeten ze gedacht hebben. Waarom trouwens rekening houden met de gevoelens van je eigen partner als je zelf alles hebt wat je wilt?! Bovendien was de tuinman volgens veel omstaanders eerder een heel brave tuinkabouter en werd de dader in kwestie mijn inziens niet als een volwaardige man gezien door zijn vrouw. Brave mannen liggen immers niet altijd goed in de markt bij vrouwen, tenzij men als vrouw al eens onder handen genomen geweest is door een “echte” man die liever slaat op zijn vrouw om zijn mannelijkheid te bewijzen, dan te zorgen voor beminnelijke liefde zoals het betaamt.

 

 

En alhoewel minnaar en minnares beiden goed konden rekenen, want ze werk(t)en tenslotte in een bank, hadden ze met de escalerende gevolgen van een ontdekking geen rekening gehouden, net zoals de bankencrisis trouwens, waardoor ze nu nog meer schade aangericht hebben dan ze wilden vermijden. De liefde zal wel blijven, maar zal nooit meer vleselijk kunnen beleefd worden. En het ergste nog is, dat de kinderen van het slachtoffer, zowel hun moeder en waarschijnlijk hun vader ook kwijt zijn voor de rest van hun leven…. .