03-09-11

Een gezamenlijke rekening.

 

 

Ik weet dat ik dit item al eens besproken heb, maar vermits ik onlangs naar Dr. Phil aan het kijken was en het item van de financiële situatie binnen een relatie aan bod kwam vind ik een vermelding met nieuwe elementen wel eens waard. Het kwam erop neer dat de dame in kwestie getrouwd was met een man met schulden zonder dat hij haar daar ooit had op gewezen. Indien Dr. Phil hem vraagt waarom hij haar dit nooit gemeld had, zegt de man éénvoudigweg dat zij een gezamenlijke rekening wou. Voor hem was daarmee de kous af! Dat zij daarmee terecht kwam in een spiraal van (financiele) onzekerheid leek hem niet te hinderen.

 

Het lijkt me logisch dat, voordat je gaat samenleven of trouwen met iemand, je toch best probeert na te gaan wat de financiële toestand is van je toekomstige levensgenoot. Niet dat die financiën daarom bepalend moeten zijn om te weten of je doordoet met de relatie, wel eerder omdat je zelf zou weten waaraan je eventueel begint en of je dat wel echt wilt. Het lijkt me dus zeker niet verstandig om sowieso ervanuit te gaan dat met een gemeenschappelijke rekening alles opgelost is op gebied van financiën. Misschien zelfs integendeel.

 

Het kan best vreemd klinken dat je partner je zou voorliegen omwille van zijn/haar financiën, maar vooreerst is er de schaamte voor het geldtekort. In de huidige westerse maatschappij is geld immers een belangrijke vorm van status en mensen die daar belang aan hechten doen graag aan de buitenwereld uitschijnen dat ze ‘iets’ bereikt hebben. Bovendien is het voor mannen zeker een vrouwtjeslokker om te doen uitschijnen dat ze geld hebben.

 

Daarnaast zou je al enige nattigheid moeten voelen indien je partner financiele vragen niet beantwoordt of zelfs ontwijkt om die zaken te bespreken door te zeggen dat hij/zij geen tijd heeft. Als eindpleidooi is het zeker belangrijk om te weten of je partner geen (verborgen) schulden heeft. Eénmaal getrouwd of samenwonend (op dezelfde domicilie) zou het best kunnen dat je een deel van je eigen goederen zal kwijtspelen indien je partner die schulden niet kan afbetalen. Best zorgen dat alles dus goed contractueel vastgelegd is!

Commentaren

Hey Man,
Het lijkt me het beste als er ook op financieel gebied ook een goeie balans is. Onevenwicht op dat vlak is zeker niet positief voor een relatie. Het moet in elk geval besproken worden, hoe jullie ook op financieel gebied overeen zullen komen. Goeie afspraken is ook hier een goeie regel, vooral als er vaste eigendommen zijn en kinderen.
groetjes
Christa

Gepost door: christa | 04-09-11

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.